Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zara Ion

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zara Ciocîrlea Briscan

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zaharie Gabriel

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vreme Daniela-Simona

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vodicean Ioan

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vegheş Adrian Octavian

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vasile Nicuşor Vasile

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vasi Nicolae

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vancea Tudorel Daniel

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vaduva Ionita

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ursulean Ioan

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ursaciuc Marius Ioan

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ursache Daniela

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Tuns Ionel

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Tomeci Constantin

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent State Nicolae

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cirnoiu Ene Iuliana

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Ordinul 6.063/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020

Hotarirea 1.023/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi declararea lui ca bun de interes public naţional

publicat in M.Of. 1232 din 15-dec-2020