Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vreme Şerban

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vlad Silviu Ioan

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Toma Emil

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Szekely Zolan

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Radu Aurora

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Predescu Gheorghe Eugen

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ormeny Gergely Ferencz

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Nemes Vasile

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Gintu Ion

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Frunza Neculai

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Enache Vladimir George

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Duta Octavian

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cotoi Maria

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Corcodel Florin

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bunea Elena-Mădălina

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Barbato Mihail-Traian

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Decizia 66/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la natura juridică a ''planului parcelar'' prin raportare la prevederile art. 27 alin. (1), (2) şi (4^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020

Hotarirea 1.047/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul Olt

publicat in M.Of. 1230 din 15-dec-2020