Rasfoire documente

Ordinul 1.683/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 1227 din 14-dec-2020

Ordinul 3.127/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 1227 din 14-dec-2020

Ordinul 2.058/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 1227 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.067/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Măsuri prevăzute în planurile de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier prin amplasarea de panouri fonoabsorbante''

publicat in M.Of. 1227 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.068/2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 1227 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.069/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 1227 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.070/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

publicat in M.Of. 1227 din 14-dec-2020