Rasfoire documente

Ordinul 180/2020 pentru aprobarea Normelor de dozimetrie individuală şi radon

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zamfira Cornel

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Tutunaru Gelu

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Trifu Vasilica

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Simoiu Adimaria Claudia Luminiţa

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Preda Costel

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Raducea Isidor

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Moldovan Dumitru

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Hosu Emilian

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ivan Sebastian Nicolae

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Gorea Horaţiu Simion

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Gheorghe Lucian

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Filip Alexandru

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Epuran Victor

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dumineca Nicolae

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Duca Gheorghe Dumitru

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Costea Marian Daniel

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Boros Ioan Gheorghe

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Boriceanu Vicenţiu Mircea

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Angheluta Ioan-Vlad

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Ordinul 3.261/2020 privind clasarea imobilului situat la adresa poştală Str. Parcului nr. 2, municipiul Câmpina, judeţul Prahova în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Capela Dumitru V. Hernia, grupa A

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Hotarirea 997/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2019 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Hotarirea 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020

Decizia 450/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a capitolului I din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 1225 din 14-dec-2020