Rasfoire documente

Ordinul 2.081/2020 pentru aprobarea modelului legitimaţiei de serviciu acordate personalului angajat în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 1224 din 14-dec-2020

Ordinul 2.066/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 1224 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.056/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum şi a măsurilor privind implementarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

publicat in M.Of. 1224 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.030/2020 privind formatul, documentele necesare în vederea emiterii şi procedurile de eliberare şi de retragere a cărţilor de identitate speciale emise membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România

publicat in M.Of. 1224 din 14-dec-2020

Decizia 579/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a celor cuprinse la nr. crt. 1-4, 7-9 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017

publicat in M.Of. 1224 din 14-dec-2020