Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zanfir Florin

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Veres Zsolt

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Szekely Laszlo

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Sinka Istvan

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Porzsolt Erika

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Madaran Constantin

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Lupsa Nicolae

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Lukacs Istvan

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Lixandru Ion Daniel

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Lăpădat Adrian

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Kadar Tihamer

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Gaspar Ferenc

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Daneş Mihai

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dogariu Mircea Cristian

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dîrstar Ionuţ-Monel

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Berenghi Cătălin

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bălan Sorin

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bădescu Octavian

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Avram Marian Vicenţiu

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.058/2020 privind transmiterea imobilului 961 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.057/2020 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare ''Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă''

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.055/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 14 septembrie 2020 şi la Paris la 24 septembrie 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori''

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Norme Tehnice din 2020 de stabilire a impactului incidentelor pentru categoriile de operatori de servicii esenţiale şi furnizori de servicii digitale

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.003/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice de stabilire a impactului incidentelor pentru categoriile de operatori de servicii esenţiale şi furnizori de servicii digitale

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020