Rasfoire documente

Ordinul 4.077/2020 pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală

publicat in M.Of. 1210 din 11-dec-2020

Ordinul 3.037/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

publicat in M.Of. 1210 din 11-dec-2020

Hotarirea 1.061/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia generală de protecţie internă

publicat in M.Of. 1210 din 11-dec-2020

Hotarirea 1.060/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a reevaluării acestora, precum şi a datelor de identificare, pentru unele dintre acestea, după caz

publicat in M.Of. 1210 din 11-dec-2020

Hotarirea 1.059/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de gips din perimetrul Leghia Vest-Nadăşu, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1210 din 11-dec-2020

Decizia 334/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi a sintagmei ''Începând cu drepturile lunii ianuarie 2018'' din art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1210 din 11-dec-2020