Rasfoire documente

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Hotarirea 131/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Hotarirea 134/2020 pentru abrogarea unor numere curente din anexele nr. 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Hotarirea 135/2020 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Ordinul 624/2020 privind aprobarea atribuţiilor de detaliu, fluxului informaţional şi metodologiei de lucru în activitatea de inspecţie desfăşurată în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Actul din 2020 Atribuţiile de detaliu, fluxul informaţional şi metodologia de lucru în activitatea de inspecţie desfăşurată în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Hotarirea 13/2020 privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 25 aprilie 2020

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Hotarirea 14/2020 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 25 aprilie 2020

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Norma din 2020 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 25 aprilie 2020

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020