Rasfoire documente

Decizia 398/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Decizia 397/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Corvin Nedelcu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Decizia 396/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Decizia 395/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Actul din 2020 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Hotarirea 1.037/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Decretul 1.059/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Decretul 1.058/2020 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Legea 288/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Decretul 1.057/2020 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020

Legea 287/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 1203 din 09-dec-2020