Rasfoire documente

Ordinul 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Legea 282/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1188 din 7 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zamfir Bogdan Mihail

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vlasin Nicolae Andrei

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Tronciu Alexiei

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Toro Piroska

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Szucs Ferenc

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Szocs Maria

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Szasz Emil

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Sulea Horia Petru

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Stoica Marius

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Stanciu Constantin

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Stăncioni Petru Tudor

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Sonea Dimitrie Petru

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Sofian Gabriel

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Simene Danut

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Silegeanu Catalin

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Silaghi Florin-Teodor

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Seracin Aurel

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Schvarczkopf Gavril Francisc

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Anucuţa Şofronică Tomiţă

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Amelian Ionel

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Decizia 734/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (3) teza finală din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Decretul 1.054/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Legea 286/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Decretul 1.052/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Legea 284/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Decretul 1.050/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Decretul 1.049/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Legea 281/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020