Rasfoire documente

Ordinul 6.018/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 1200 din 09-dec-2020

Ordinul 2.093/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura portuară şi în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, şi axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

publicat in M.Of. 1200 din 09-dec-2020

Ordinul 2.092/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

publicat in M.Of. 1200 din 09-dec-2020

Ordinul 418/2020 privind aprobarea curriculumurilor-cadru pentru cursurile de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

publicat in M.Of. 1200 din 09-dec-2020