Rasfoire documente

Ordinul 1.189/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Ordinul 2.231/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Ordinul 1.526/2020 pentru modificarea art. 12 din Schema de ajutor de minimis ''Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 ''Incluziunea socială şi combaterea sărăciei'', obiectivul specific 4.1 ''Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 533/2016

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decizia 424/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decizia 795/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.148/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.147/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.146/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.145/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.144/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.143/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.142/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.141/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.140/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020

Decretul 1.139/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1299 din 28-dec-2020