Rasfoire documente

Ordinul 241/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 1288 din 24-dec-2020

Regulamentul 27/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1288 din 24-dec-2020

Ordinul 2.137/2020 pentru aprobarea unor măsuri în aplicarea dispoziţiilor art. 14 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian

publicat in M.Of. 1288 din 24-dec-2020

Hotarirea 1.086/2020 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului de Artă Timişoara, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

publicat in M.Of. 1288 din 24-dec-2020

Hotarirea 1.083/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România'' şi pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''

publicat in M.Of. 1288 din 24-dec-2020

Hotarirea 1.073/2020 privind aprobarea atestării unor localităţi ca staţiuni turistice de interes local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 1288 din 24-dec-2020