Rasfoire documente

Ordinul 3.555/2020 privind aprobarea criteriilor pentru încadrarea ca ''produs cultural'' a proiectelor care pot beneficia de schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

publicat in M.Of. 1276 din 22-dec-2020

Hotarirea 1.117/2020 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale

publicat in M.Of. 1276 din 22-dec-2020

Hotarirea 1.116/2020 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. Dr. G.K. Constantinescu'' şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Neamţ

publicat in M.Of. 1276 din 22-dec-2020

Hotarirea 1.115/2020 privind modificarea denumirii bunului, caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1276 din 22-dec-2020

Hotarirea 1.082/2020 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 823/2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1276 din 22-dec-2020

Decizia 848/2020 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 30/2020 privind numirea domnului George-Edward Dircă în funcţia de preşedinte al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare a Consiliului Legislativ

publicat in M.Of. 1276 din 22-dec-2020