Rasfoire documente

Legea 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1266 din 21-dec-2020

Hotarirea 1.078/2020 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Mr. Constantin Ene'' al Judeţului Bacău

publicat in M.Of. 1266 din 21-dec-2020

Decretul 1.102/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 1266 din 21-dec-2020

Legea 297/2020 pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 1266 din 21-dec-2020

Decretul 1.100/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1266 din 21-dec-2020

Decretul 1.099/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

publicat in M.Of. 1266 din 21-dec-2020

Legea 294/2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

publicat in M.Of. 1266 din 21-dec-2020