Rasfoire documente

Hotarirea 125/2020 privind constatarea vacantării unui loc în cadrul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România în urma decesului domnului Rusu Gheorghe

publicat in M.Of. 1265 din 21-dec-2020

Ordinul 2.158/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1265 din 21-dec-2020

Ordinul 1.197/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 1265 din 21-dec-2020

Ordinul M.222/2020 pentru modificarea Instrucţiunilor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.144/2012

publicat in M.Of. 1265 din 21-dec-2020

Hotarirea 1.110/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila'', judeţele Brăila şi Tulcea

publicat in M.Of. 1265 din 21-dec-2020

Hotarirea 1.107/2020 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării Reţelei Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2020

publicat in M.Of. 1265 din 21-dec-2020

Hotarirea 1.106/2020 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2021 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul comun de raportare al OCDE - ''Sistemul comun de transmitere a datelor''

publicat in M.Of. 1265 din 21-dec-2020

Decizia 876/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

publicat in M.Of. 1265 din 21-dec-2020

Decizia 698/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 1265 din 21-dec-2020