Rasfoire documente

Decizia 416/2020 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 1260 din 18-dec-2020

Decizia 411/2020 privind eliberarea, la cerere, a domnului Tudor Polak din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 1260 din 18-dec-2020

Decizia 410/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Hancia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 1260 din 18-dec-2020

Hotarirea 1.111/2020 privind aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 octombrie 2020 şi la Bucureşti la 7 octombrie 2020, la Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016

publicat in M.Of. 1260 din 18-dec-2020

Decizia 415/2020 pentru eliberarea domnului Gheorghe Pecingină, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 1260 din 18-dec-2020

Decizia 414/2020 pentru eliberarea doamnei Cecilia Manolescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 1260 din 18-dec-2020

Decizia 413/2020 privind eliberarea doamnei Maria-Gabriela Horga, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 1260 din 18-dec-2020

Decizia 412/2020 pentru eliberarea domnului Gabriel-Ioan Avrămescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 1260 din 18-dec-2020