Rasfoire documente

Ordinul 239/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

publicat in M.Of. 1255 din 18-dec-2020

Ordinul 238/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă

publicat in M.Of. 1255 din 18-dec-2020

Ordinul 237/2020 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2021

publicat in M.Of. 1255 din 18-dec-2020

Ordinul 231/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi pentru modificarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020

publicat in M.Of. 1255 din 18-dec-2020

Ordinul 230/2020 privind prorogarea unor termene prevăzute în ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 1255 din 18-dec-2020

Regulament din 2020 privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 1255 din 18-dec-2020

Ordinul 2.139/2020 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 1255 din 18-dec-2020