Rasfoire documente

Decizia 118/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020

Ordinul 145/2020 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020

Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - Republicată

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020

Hotarirea 127/2020 pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020

Hotarirea 136/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020

Decizia 119/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Tudor Simota a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020

Decizia 120/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor Narcis Godeanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020

Ordinul 36/2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020