Rasfoire documente

Procedura din 2020 de colaborare între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi inspectoratele teritoriale de muncă în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Ordinul 1.673/2020 pentru aprobarea Procedurii de colaborare între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi inspectoratele teritoriale de muncă în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Hotarirea 68/2020 privind vacantarea locului de deputat al domnului Iordache Florin

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Hotarirea 67/2020 privind concluziile, răspunderile şi măsurile comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Hotarirea 66/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Hotarirea 65/2020 privind vacantarea locului de deputat al domnului Rădulescu Gabriel

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Hotarirea 64/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Decretul 909/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Legea 273/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Decretul 907/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Legea 271/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Decretul 903/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Legea 267/2020 pentru completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Ordinul 4.660.099/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Ineu, judeţul Arad

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020