Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Ordonanta urgenta 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.989/2020 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1089 din 17 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Regulamentul 26/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Hotarirea 217/2020 pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Decizia 390/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Decizia 280/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020