Rasfoire documente

Ordinul 4.442/C/2020 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor poliţişti de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

publicat in M.Of. 1123 din 23-noi-2020

Ordinul 4.441/C/2020 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor poliţişti de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari

publicat in M.Of. 1123 din 23-noi-2020

Ordinul 3.942/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice

publicat in M.Of. 1123 din 23-noi-2020

Ordinul 2.048/2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020

publicat in M.Of. 1123 din 23-noi-2020

Hotarirea 996/2020 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprins în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1123 din 23-noi-2020

Hotarirea 987/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi

publicat in M.Of. 1123 din 23-noi-2020

Decretul 884/2020 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

publicat in M.Of. 1123 din 23-noi-2020

Legea 259/2020 pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

publicat in M.Of. 1123 din 23-noi-2020