Rasfoire documente

Ordonanta 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - Republicată

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Hotarirea 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Ordinul 193/2020 pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Procedura din 2020 de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Ordinul 17/2020 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Ordinul 37/2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EFI GARANT GROUP IFN - S.A.

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 11 iulie 2019

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020