Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Ordinul 166/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Decizia 1.308/2020 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj ATON - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Ordinul 2.009/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Hotarirea 992/2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Hotarirea 989/2020 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Ordonanta urgenta 199/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Ordonanta urgenta 198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Ordonanta urgenta 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020