Rasfoire documente

Legea 285/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Decretul 1.051/2020 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Legea 283/2020 privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Decretul 1.048/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Legea 280/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Ordinul 1.172/2020 pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Ordinul 4.660.315/2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru satul Sighiştel din comuna Câmpani, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Ordinul 4.660.314/2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru oraşul Nucet, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Ordinul 2.067/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu infarct miocardic acut şi aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgenţelor de chirurgie vasculară şi urgenţelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Hotarirea 1.046/2020 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Hotarirea 1.045/2020 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Hotarirea 1.032/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Hotarirea 1.022/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de intervenţie la pavilioanele P1, Z1 şi Z2 din cazarma 3525 Clinceni''

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Hotarirea 1.021/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare şi extindere bretela H în cazarma 546 Otopeni''

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020

Decretul 1.053/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

publicat in M.Of. 1199 din 09-dec-2020