Rasfoire documente

Rectificare din 2020 în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 7 februarie 2020

publicat in M.Of. 1195 din 08-dec-2020

Decizia 394/2020 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

publicat in M.Of. 1195 din 08-dec-2020

Decizia 393/2020 privind eliberarea doamnei Mădălina Ileana Simion, la cerere, din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 1195 din 08-dec-2020

Hotarirea 1.064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 1195 din 08-dec-2020

Decizia 533/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 1195 din 08-dec-2020

Decretul 1.056/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1195 din 08-dec-2020

Decretul 1.055/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1195 din 08-dec-2020