Rasfoire documente

Ordinul 6.122/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.972/2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 1194 din 08-dec-2020

Ordinul 2.110/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 1194 din 08-dec-2020

Ordinul 1.564/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 1194 din 08-dec-2020

Hotarirea 1.054/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, reabilitare, modernizare - clădire administrativă, imobil aflat în str. Eforie nr. 5, sectorul 5, Bucureşti''

publicat in M.Of. 1194 din 08-dec-2020

Hotarirea 1.053/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti''

publicat in M.Of. 1194 din 08-dec-2020

Hotarirea 1.050/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1194 din 08-dec-2020

Hotarirea 1.017/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

publicat in M.Of. 1194 din 08-dec-2020