Rasfoire documente

Hotarirea 315/2020 pentru aprobarea modificării Normei ''Finanţări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-FIN-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 258/2020

publicat in M.Of. 1186 din 07-dec-2020

Hotarirea 314/2020 pentru aprobarea modificării Normei ''Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-GAR-14-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 257/2020

publicat in M.Of. 1186 din 07-dec-2020

Hotarirea 310/2020 pentru aprobarea modificării Normei ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19'' (NI-ASR-07-IX/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 69/2020

publicat in M.Of. 1186 din 07-dec-2020

Ordinul 1.167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1186 din 07-dec-2020

Ordinul 4.660.288/2020 privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 1186 din 07-dec-2020

Ordinul 2.092/2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020

publicat in M.Of. 1186 din 07-dec-2020

Ordinul 2.076/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1186 din 07-dec-2020

Program din 2020 MULTIANUAL STRATEGIC privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară în perioada 2020-2023

publicat in M.Of. 1186 din 07-dec-2020

Hotarirea 995/2020 pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară în perioada 2020-2023

publicat in M.Of. 1186 din 07-dec-2020