Rasfoire documente

Decretul 1.045/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Decretul 1.044/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Decretul 1.043/2020 privind numirea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Decretul 1.042/2020 privind numirea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Decretul 1.040/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Ordinul 6.091/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.708/2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Hotarirea 1.043/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Berceni, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Hotarirea 1.042/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Hotarirea 1.041/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru oraşul Zlatna, judeţul Alba

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Hotarirea 1.040/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020

Hotarirea 1.035/2020 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Sănătate şi asistenţă socială''

publicat in M.Of. 1179 din 04-dec-2020