Rasfoire documente

Ordinul 3.402/2020 privind aprobarea Ghidului de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

publicat in M.Of. 1176 din 04-dec-2020

Ordinul 2.082/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 1176 din 04-dec-2020

Hotarirea 1.005/2020 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în administrarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, cu destinaţia de sediu al CERT-RO, şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

publicat in M.Of. 1176 din 04-dec-2020

Hotarirea 1.000/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a 8 construcţii uşoare din elemente modulate şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva COVID-19, prin amenajarea a două puncte de triaj epidemiologic pentru unităţile spitaliceşti din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1176 din 04-dec-2020

Decizia 502/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 1176 din 04-dec-2020