Rasfoire documente

Ordinul 1.583/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1170 din 03-dec-2020

Ordinul 3.025/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1170 din 03-dec-2020

Decizia 57/2020 [R] în interpretarea dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în caz de alegere de domiciliu la sediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură?

publicat in M.Of. 1170 din 03-dec-2020

Ordinul 3.151/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1170 din 03-dec-2020

Ordinul 2063/2020 pentru înfiinţarea comisiilor de analiză a solicitărilor de transfer în străinătate în vederea efectuării tratamentului pentru pacienţii cu arsuri grave

publicat in M.Of. 1170 din 03-dec-2020

Ordinul 426/2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă

publicat in M.Of. 1170 din 03-dec-2020

Ordinul 425/2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională

publicat in M.Of. 1170 din 03-dec-2020

Decizia 507/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 1170 din 03-dec-2020