Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

publicat in M.Of. 1169 din 03-dec-2020

Ordonanta urgenta 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 1169 din 03-dec-2020

Regulamentul 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi entităţile reglementate de aceasta

publicat in M.Of. 1169 din 03-dec-2020

Hotarirea 1.020/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1169 din 03-dec-2020

Ordonanta urgenta 207/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 1169 din 03-dec-2020

Ordonanta urgenta 206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia

publicat in M.Of. 1169 din 03-dec-2020