Rasfoire documente

Hotarirea 33/2020 privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 26/2020

publicat in M.Of. 1165 din 02-dec-2020

Ordinul 1.168/2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 1165 din 02-dec-2020

Actul din 2020 PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2020

publicat in M.Of. 1165 din 02-dec-2020

Actul din 2020 PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2020

publicat in M.Of. 1165 din 02-dec-2020

Ordinul 3.066/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2020

publicat in M.Of. 1165 din 02-dec-2020

Ordinul 2.061/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 1165 din 02-dec-2020

Hotarirea 1.010/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Tren Metropolitan Gilău-Floreşti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonţida-Etapa I a Sistemului de Transport Metropolitan Rapid Cluj Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea - Componenta 1, Magistrala I de Metrou'', judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1165 din 02-dec-2020

Decizia 482/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 1165 din 02-dec-2020