Rasfoire documente

Ordinul 3.396/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii ''Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 1163 din 02-dec-2020

Ordinul 2.186/2020 privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional

publicat in M.Of. 1163 din 02-dec-2020

Decizia 508/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

publicat in M.Of. 1163 din 02-dec-2020

Decizia 506/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 478-488 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1163 din 02-dec-2020

Decizia 493/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 1163 din 02-dec-2020

Decizia 483/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 1163 din 02-dec-2020