Rasfoire documente

Hotarirea 1.007/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Hotarirea 1.006/2020 privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Ordinul 4.660.115/2020 privind prelungirea măsurii carantinei pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Ordinul 2.311/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate a cetăţenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Decretul 936/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Decretul 935/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Decretul 934/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Decretul 933/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Decretul 932/2020 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Decretul 931/2020 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Decretul 930/2020 privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Decretul 905/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Legea 269/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Decretul 904/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020

Legea 268/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1140 din 26-noi-2020