Rasfoire documente

Legea 233/2020 pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Ordinul 1.869/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Ordinul 2.961/2020 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 9-27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Ordinul 1.879/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.699/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Decizia 366/2020 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea şi pregătirea la nivel naţional în contextul finalizării perioadei de tranziţie în relaţia cu Regatul Unit

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Decretul 849/2020 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Decretul 846/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Legea 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Decretul 845/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Decretul 844/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Legea 232/2020 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Decretul 843/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020

Legea 231/2020 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011

publicat in M.Of. 1036 din 05-noi-2020