Rasfoire documente

Hotarirea 145/2020 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Ordinul 1.124/2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Ordinul 1.865/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Ordinul 467/2020 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Ordinul 155/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Ordinul 45/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Ordinul 44/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 840/2020 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 837/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 836/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 835/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 834/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 833/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 832/2020 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 831/2020 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 830/2020 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020

Decretul 829/2020 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 1029 din 04-noi-2020