Rasfoire documente

Rectificare din 2020 la Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1018 din 2 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul pentru Demnitate Naţională

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Băcăuanilor - AFJ

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Independenţii Comunei Moşniţa - ICM

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Alianţa Maghiară din Transilvania - Erdelyi Magyar Szovetseg

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania (EMNP-PPMT)

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Salvaţi România

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zamfira Elisaveta

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Serban Ion

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Salomia Gheorghe

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Richiţeanu Gheorghe

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Pietreanu Elena

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Mezdrea Vasile

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Krizsan Mihaly

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Iepure Constantin Marian

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Gogoţ-Teodorescu Valeriu

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Barb Emanoil

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Avram Ionuţ-Valentin

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Hotarirea 907/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Hotarirea 905/2020 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020