Rasfoire documente

Procedura din 2020 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri

publicat in M.Of. 1022 din 03-noi-2020

Ordinul 183/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri

publicat in M.Of. 1022 din 03-noi-2020

Ordinul 308/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală''

publicat in M.Of. 1022 din 03-noi-2020

Hotarirea 903/2020 pentru modificarea poziţiei nr. 26 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1022 din 03-noi-2020

Hotarirea 902/2020 privind aprobarea desfiinţării Sălii Polivalente situate în municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 18, judeţul Tulcea, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii ''Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea''

publicat in M.Of. 1022 din 03-noi-2020

Hotarirea 901/2020 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanţarea activităţilor de înregistrare sistematică a imobilelor aflate în domeniul public de interes naţional şi în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 1022 din 03-noi-2020

Hotarirea 900/2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru unele părţi ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

publicat in M.Of. 1022 din 03-noi-2020