Rasfoire documente

Hotarirea 117/2020 privind amânarea calculării penalităţilor de întârziere aferente neachitării cotizaţiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv

publicat in M.Of. 1020 din 03-noi-2020

Ordinul 2.948/2020 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice la 30 septembrie 2020 şi de modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

publicat in M.Of. 1020 din 03-noi-2020

Ordinul 1.415/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă, aprobate prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1.199/2020

publicat in M.Of. 1020 din 03-noi-2020

Ordinul 307/2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole''

publicat in M.Of. 1020 din 03-noi-2020

Decizia 639/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă

publicat in M.Of. 1020 din 03-noi-2020