Rasfoire documente

Norma din 2020 privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Decizia 572/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Hotarirea 930/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Decretul 828/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Decretul 827/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Decretul 824/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Legea 226/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Decretul 821/2020 privind promulgarea Legii pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Decretul 820/2020 privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Legea 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Legea 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020