Rasfoire documente

Procedura din 2020 de înrolare a instituţiilor raportoare în sistemul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice în vederea transmiterii datelor şi informaţiilor conform art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 1015 din 02-noi-2020

Procedura din 2020 privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică de a furniza informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 1015 din 02-noi-2020

Actul din 2020 Organizarea şi funcţionarea Registrului central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 1015 din 02-noi-2020

Ordinul 3.746/2020 privind organizarea şi funcţionarea Registrului central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN şi pentru aprobarea procedurii privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică de a furniza informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 1015 din 02-noi-2020

Decizia 311/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1015 din 02-noi-2020

Decizia 223/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (1) şi a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'' cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1015 din 02-noi-2020