Rasfoire documente

Decizia 724/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Decizia 647/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 118/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pregătirea pe termen scurt a UE în materie de sănătate în cazul apariţiei de noi focare de COVID-19 - COM (2020) 318 final

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 117/2020 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal - COM (2020) 314 final

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 116/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Plan de acţiune pentru o fiscalitate echitabilă în sprijinul strategiei de redresare - COM (2020) 312 final şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu referitoare la buna guvernanţă fiscală atât în UE, cât şi în afara acesteia - COM (2020) 313 final

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 115/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 283 final

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 114/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă şi standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 282 final

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 113/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 în ceea ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susţinerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 281 final

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 112/2020 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce priveşte cerinţele în materie de informaţii, guvernanţa produselor şi limitele poziţiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 280 final

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 111/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii - Strategia UE privind vaccinurile împotriva COVID-19 - COM (2020) 245 final

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020

Hotarirea 110/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu - în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2020) 243 final

publicat in M.Of. 1014 din 02-noi-2020