Rasfoire documente

Decizia 361/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Rusu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 1007 din 30-oct-2020

Decizia 360/2020 privind numirea doamnei Violeta Vijulie în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 1007 din 30-oct-2020

Decizia 359/2020 privind eliberarea doamnei Violeta Vijulie din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 1007 din 30-oct-2020

Decizia 358/2020 privind eliberarea domnului Ciprian Ciucu, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 1007 din 30-oct-2020

Ordonanta urgenta 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 1007 din 30-oct-2020

Ordonanta urgenta 189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 1007 din 30-oct-2020