Rasfoire documente

Lista 25.111/2020 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

publicat in M.Of. 1004 din 29-oct-2020

Hotarirea 19/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

publicat in M.Of. 1004 din 29-oct-2020

Hotarire din 2020 în Cauza Mircea împotriva României

publicat in M.Of. 1004 din 29-oct-2020

Ordinul 207/2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

publicat in M.Of. 1004 din 29-oct-2020

Hotarirea 908/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală terapeutică din perimetrul Vizantea Mănăstirească, judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 1004 din 29-oct-2020