Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Istafie Cublesan

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Deusan Ionel Daniel

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dâncan Vasile

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cristea Dorin Vasile

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cozma Calin Valentin

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Colta Cristina

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cioara Valere

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bularca Nicolae

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Buda Daniel

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Breabăn Raducu

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Brăndus-Dendyuk Vasile-Silvestru

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bordas Zsolt

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bocicor Doinita

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bob Gheorghe

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bleoju Florinel

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Berszan Miklos Lorand

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Batrinu Niculae

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Balan Marius

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bakk Peter Szilamer

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Axinte Dan Paul

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Hotarirea 980/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit pentru construcţie din perimetrul Pietroasa - Valea Lazului, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Hotarirea 975/2020 privind modificarea codului de clasificaţie pentru bunul imobil ''Pasaj superior km 377+131'' aflat în domeniul public al statului şi trecerea acestui bun din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. în domeniul public al municipiului Blaj, judeţul Alba

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Actul din 2020 MODALITATEA de calcul al chiriei acordate ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziţionate din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Hotarirea 974/2020 privind modalitatea de calcul al chiriei acordate ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziţionate din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Hotarirea 949/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Hotarirea 947/2020 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Neamţ, Bacău, Iaşi, Ilfov, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Cluj, Braşov şi Alba, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020

Hotarirea 946/2020 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'', schimbarea unităţii de administrare pentru o parte din acesta şi pentru trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 1097 din 18-noi-2020