Rasfoire documente

Legea 254/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020

Ordinul 2.990/2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020

Circulara 26/2020 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020

Hotarirea 63/2020 privind validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020

Hotarirea 62/2020 privind vacantarea locului de deputat al domnului Vlad Sergiu Cosmin

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020

Decretul 880/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020

Legea 255/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020

Decretul 879/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020

Decretul 878/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020

Legea 253/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile

publicat in M.Of. 1093 din 17-noi-2020