Rasfoire documente

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 813/2020 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Române, modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Casei Oamenilor de Ştiinţă, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 2 octombrie 2020

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 782/2013 privind retransmiterea unui sector de drum naţional situat în intravilanul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020

Ordinul 4.659.911/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ciorogârla, cu satele aparţinătoare, respectiv Ciorogârla şi Dârvari, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020

Decizia 376/2020 privind numirea doamnei Oana Maria Sava în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020

Decizia 375/2020 privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Florin Lupu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020

Decizia 374/2020 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020

Decizia 509/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 10 din 12 septembrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020

Decizia 504/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020