Rasfoire documente

Ordinul 2.977/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

publicat in M.Of. 1074 din 13-noi-2020

Ordinul 319/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 ''Agromediu şi climă'', 11 ''Agricultura ecologică'' şi 13 ''Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice'' prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 1074 din 13-noi-2020

Hotarirea 966/2020 privind numirea domnului Gyorke Zoltan în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj

publicat in M.Of. 1074 din 13-noi-2020

Hotarirea 965/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Budai Bela

publicat in M.Of. 1074 din 13-noi-2020

Hotarirea 964/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Macrea Rareş

publicat in M.Of. 1074 din 13-noi-2020

Decizia 722/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 1074 din 13-noi-2020