Rasfoire documente

Ordinul 4.659.901/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 1071 din 12-noi-2020

Decizia 505/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 378 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1071 din 12-noi-2020

Decizia 353/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3-5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 1071 din 12-noi-2020

Decizia 276/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la prevederile art. 5 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 1071 din 12-noi-2020

Decizia 211/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. e) teza întâi şi lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ale pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, precum şi ale pct. 1-10 din anexa nr. 4 la Legea nr. 263/2010

publicat in M.Of. 1071 din 12-noi-2020